GEO - Uusi ikkuna maailmaan

Kolumni: Osmo Rauhala

Maalitäplä kasvoissa – olen olemassa!

Osmo Rauhala 10/2015

Moderni tiede on osoittanut tehokkuutensa monissa käytännön asioissa. Siksi useat meistä uskovat tieteen tärkeimpien työkalujen, kuten matematiikan ja fysiikan, ratkaisevan elämämme mysteerit. Toistaiseksi joudumme kuitenkin vielä vain ihmettelemään, miten aine ja aika syntyivät, mistä energia kumpuaa ja mihin olemme matkalla.

Myös käsitys ihmisen tietoisuudesta leijuu hämärässä. Uskomme ihmisen kyvyn ajatella muovaavan hänen identiteettinsä ja käsityksen itsestä. Joidenkin mukaan vastaava tietoisuus voisi kehittyä myös koneille. Muistan 1980-luvulla tapaamani tiedemiehen, joka tallensi kaiken elämäänsä liittyvän datan. Hän uskoi tämän ”päiväkirjan” avulla voivansa joskus siirtää tietoisuutensa koneelle ja näin ehkä elää ikuisesti.

Tietoisuutta pyritään mittaamaan muun muassa Turingin testillä. Sillä arvioidaan, pystyykö tietokone keskustelemaan spontaanisti tavalla, jota toinen osapuoli ei erota ihmisen kanssa käydystä keskustelusta.

Eläinten ja pienten lasten tietoisuutta mitataan puolestaan peilitestillä. Siinä testattavan silmien lähelle laitetaan jokin näkyvä, poikkeava väri. Mikäli testattava peiliin katsoessaan pyrkii poistamaan täplän, se kertoo kohteen erottavan oman kuvansa ja itsensä muista lajitovereista.

Vasta puolitoistavuotias lapsi ja pieni joukko eläimiä, jotkut kädelliset, norsut ja delfiinit, selvittävät testin. Mutta esimerkiksi älykkäinä pidetyt koirat ja hevoset eivät tunnista itseään peilissä. Moni koiranomistaja silti varmasti uskoo lemmikkinsä tietoisuuteen.

Onko tietoisuutemme vain fysiikkaa ja kemiaa vai osa todellisuutta, jota voi hahmottaa lähinnä filosofian avulla? Dualistinen käsitys tietoisuudesta luo sen ympärille vahvan eettisen auran varsinkin yksilön oikeuksia korostavassa länsimaisessa ajattelussa. Sen mukaan tietoisuus on itseisarvo, jota tulee kunnioittaa. Siksi pohdimme esimerkiksi eläinten oikeuksia entistä perusteellisemmin. Toki myös monissa idän filosofioissa tietoisuus koetaan laajana, jopa panteistisena kaikkea ainetta koskevana ilmiönä.

Uutta on mahdollinen koneen tietoisuus ja pohdinta, mikä merkitys sille annettaisiin. Onko ihmisen kaltainen tietokoneohjelma myös ihmisen arvoinen vai vain luojansa orja, jota tämä saa manipuloida mielensä mukaan? Japanissa kerrotaan roboteista, jotka jo osaavat tunnistaa itsensä peilitestissä muista koneista.

Osa maailman johtavista tiedemiehistä varoittaa tekoälyn vaaroista, osa taas toivoo siitä pelastusta ihmiskunnan ongelmiin. Näissä kysymyksissä on melkein pakko rukoilla kaiken takaa löytyvän muutakin kuin vain ihmisen luomia matemaattisia kaavoja.

Kirjoittaja on kuvataiteilija ja viljelijä, joka jakaa aikansa New Yorkissa sijaitsevan ateljeen ja Hämeessä sijaitsevan luomutilan kesken. Rauhala on tämän hetken tunnetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita. Hän on pitänyt liki 50 yksityis-näyttelyä, joista yli 30 ulkomailla.

  • Suosikit
  • Firefox
  • del.icio.us
  • Google
  • ie
GEO International